javascript:void(0); Skip to main content

Hvad er Marte Meo?

Marte Meo betyder ‘ved egen kraft’ og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til personalesamarbejde, par terapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

Marte Meo går ud på, at der gennem videooptagelser sættes fokus på samspillet mellem mennesker med henblik på at udvikle kvaliteten af dette samspil. Videooptagelserne vil være af almindelige dagligdags situationer.

Optagelserne analyseres ud fra Marte Meo metoden, som netop giver mulighed for, at se på hvad der aktuelt sker i samspillet og hvilke muligheder der er for at udvikle samspillet i positiv retning til gavn for lige netop dette menneske.

Se mere her på Marte Meo foreningenshjemmeside
https://www.martemeo.dk/metoden/

Hvad er Marte Meo?