javascript:void(0); Skip to main content

Om mig

Jeg er uddannet socialpædagog og Licensed Marte Meo supervisor, og er i besiddelse af verdens bedste job, hvor jeg blandt andet sidder i Demensteamet i Herning Kommune. Resten af tiden bliver brugt på at undervise, uddanne, supervisere, analysere film og give oplæg omkring Marte Meo rundt i det ganske danske land.

Pædagogikkens store interesse blev vakt, da jeg som 19 årig startede under det gamle Åndssvageforsorgen i Skive. Så jeg har været med i udviklingen fra ro, renlighed og regelmæssighed – til inddragelse, medbestemmelse og individuel pædagogik.

Jeg er fuldstændig drevet af min medfødte nysgerrighed i mødet med mennesker. Det, at finde vejen til, hvordan netop det menneske, jeg står overfor, oplever og forstår verden, samt menneskerne i den, er så interessant.

Ingen faglig udfordring er for stor.

“Det handler om at blive ved med at være nysgerrig på, hvad er årsagen eller formålet, med at dette menneske agerer eller reagerer på denne måde. Derved finder man nøglen til det, som skaber små mirakler i samspillet”.
Gitte Henriksen