javascript:void(0); Skip to main content

Undervisning og oplæg

Marte Meo terapeut uddannelsen


Denne uddannelse forløber over 18 undervisningsdage inkl. certificeringsdag, undervisningsdagene fordeler sig over ca. 18 mdr. Mellem kursusdagene arbejder du selvstændigt med at optage film, analysere og give tilbagemeldinger.

Den henvender sig til dig som har en mellemlang videregående uddannelse på minimum 2½ år og har flere års erfaring med pædagogisk, pleje, socialt eller sundhedsfagligt arbejde.

Varighed
Uddannelsen varer ca. 1½ år og er opbygget, så den opfylder kravene fra Marte Meo International Network, der angiver følgende tidsforbrug:

17 dage á 6 timer (supervision) = 102 timer
Eget arbejde mellem kursusdagene = 192 timer
Totalt = 294 timer

Hertil kommer:

  • Udarbejdelse af skriftligt materiale til certificering
  • Forberedelse til certificering
  • Certificering

Jeg uddanner ud fra de 5 Marte Meo principper

  1. At følge initiativ, her venter vi, lærer at kende og er nysgerrige på hvordan dette menneske agerer og udtrykker sig.
  2. At positiv bekræfte initiativ, her forstørrer vi og anerkender dette menneske for hvem de er og hvad de kan.
  3. At benævne egne og den andens initiativer, her fortæller vi, hvem vi selv er, vi skaber struktur og forudsigelighed.
  4. Turtagning, her skiftes i at give og modtage i samspillet, vi giver plads til hinanden og skaber dialog, hvad enten det gælder verbal eller nonverbal kommunikation.
  5. Positiv ledelse, her guider vi et andet menneske ved at skabe en atmosfære bestående af rolige og positive stemninger, med fokus på tydelige og opmuntrende toner, med plads til pauser og nærvær. Så der hele tiden skabes kontakt før opgave.

Pris kr. 33.000,-
-samt kr. 3.000,- til international certificering. Betaling for uddannelse inden opstart og tilmelding er bindende.

Kontakt mig for yderligere information på info@relationsudvikler.dk eller på tlf. 60131817.

Der kan søges om op til kr. 25.000,- hos den Kommunale Kompetencefond:
http://www.denkommunalekompetencefond.dk

Marte Meo brush up kursus
af 2 dages varighed

Pris kr. 3.000,-

Dette kursus forløber over 2 undervisningsdage.

Det henvender sig til nyuddannede Marte Meo terapeuter, som har brug for erfaren supervision på svære problemstillinger fra praksis. Eller Marte Meo terapeuter, som er blevet lidt rustne i metoden eller mangler inspiration til nye vinkler på anvendelse af Marte Meo metoden.

Du får vilje og gejst til at videreudvikle på metoden i det daglige, hjælp til analyse på konkrete faglige udfordringer og Marte Meo forløb eller supervision på dine tilbagemeldings eller formidlingskompetencer

Du får mulighed for vidensdeling og fagligsparring fra andre Marte Meo terapeuter med mulighed for netværksdannelser.

Marte Meo brush up kursus
af 4 dages varighed

Pris kr. 5.500,-

Dette kursus forløber over 4 undervisningsdage.

Det henvender sig til nyuddannede Marte Meo terapeuter, som har brug for erfaren supervision på svære problemstillinger fra praksis. Eller Marte Meo terapeuter, som er blevet lidt rustne i metoden eller mangler inspiration til nye vinkler på anvendelse af Marte Meo metoden.

Du får vilje og gejst til at videreudvikle på metoden i det daglige, hjælp til analyse på konkrete faglige udfordringer og Marte Meo forløb eller supervision på dine tilbagemeldings eller formidlingskompetencer

Du får mulighed for vidensdeling og fagligsparring fra andre Marte Meo terapeuter med mulighed for netværksdannelser.

Marte Meo grundkursus
af 5 dages varighed

Pris kr. 7.000,-

Dette kursus forløber over 5 undervisningsgange med 3-4 ugers mellem hver kursusdag

Det henvender sig til de som gerne vil lære mere om Marte Meo som metode og arbejde med kommunikation og samspil i daglig praksis. Der filmes mellem kursusdagene fra egen praksis.

Udbyttet af kurset er indblik i de grundlæggende 5 Marte Meo principper, læring omkring at arbejde med udviklingsstøttende samspil ved at analysere på videoklip fra egen praksis. Du får skærpet fokus på din formidling, samt en både personlig og faglig udvikling.

Der udstedes kursusbevis.

Introduktion til Marte Meo
2 timers oplæg

Pris kr. 2.500,-
+ kørsel efter statens gældende takster.

Introduktion til hvad er Marte Meo og hvordan anvendes metoden i praksis.

Supervision og analyse på film/faglig konsultation
pr. time

Pris kr. 1.250,-
+ kørsel efter statens gældende takster.

Alle priser er excl. moms.

OBS!

Når man tilmelder sig en uddannelse eller et kursus, binder man sig til at betale det fulde beløb, der er mulighed for individuel aftale om betalingen.

Det er muligt at søge midler hjem til uddannelse se nærmere her:
http://www.denkommunalekompetencefond.dk