javascript:void(0); Skip to main content
Category

Blog

Hvorfor vælge at arbejde med Marte Meo metoden i samspil med mennesker med demens?

Hvorfor vælge at arbejde med Marte Meo metoden i samspil med mennesker med demens?

By Blog

På landets plejecentre udsættes plejepersonalet, i det daglige arbejde med beboere med demens, ofte for psykiske og fysiske belastninger. Dette kan forekomme ved trusler, slag spark eller spyt fra mennesker, der i deres demens afvikling ikke længere formår talens brug. Personalet rammes af afmægtigheds og uduelighedsfølelse, som kan medføre stress, udbrændthed og højt sygefravær. Personalet mister deres faglige stolthed, deres energi og troen på at holde til at blive gamle i deres job. Personalet har brug for følelsen af, at noget lykkes, at noget virker og noget der kan samle dem til fælles fagligt ståsted.

Marte Meo metoden består af film som er filmet i ganske almindelige dagligdagssituationer, hvor aktørerne er mennesker med demens og det personale, som er omkring dem. Filmene fortæller, deres eget tydelig sprog om, hvad der virker i netop dette samspil, for det menneske, som har demens, for kroppens udtryk er den tydeligste kommunikation. Personalet skal blive ved med at være nysgerrige på, hvad er årsagen eller formålet med den handling, netop dette menneske foretager sig, for mennesker gør det, som giver mening.

Metoden kan læres af alle og skaber stor udvikling både fagligt og personligt. VPS pædagogikken vi – prøver – sgi minimeres, for ved hjælp af videoanalyse, minimeres personalets forskellige synsninger, holdninger og meninger. For der tages udgangspunkt i, hvad vi objektivt kan se, der virker, for netop dette menneske med demens, der er på filmen. Praktikker har brug for udvikling i praksis, Marte Meo tager altid udgangspunkt i at udvikle i praksis, så personalet får ejerskab til udviklingen.

Personalet får energi, vilje og gejst til det svære omsorgsarbejde, for der er fokus på det i samspillet, som går godt, det personalet skal gøre mere af, for at skabe følelsesmæssigt udvikling hos et menneske, der afvikles i hjernen. Ved at personalet får fokus på kommunikation, stemninger og positiv ledelse minimeres beboernes afmægtigheds følelse og derved også den uhensigtsmæssige adfærd.

Ved hjælp af Marte Meo film bliver personalet klogere på, hvordan hver enkel afviklede hjerne forstår og oplever verden og menneskerne i den. Så personalet lærer gennem film at vise, sige, give og gøre præcis det den enkelte beboer har brug for, så vedkommende føler sig mødt, set, hørt og forstået, som præcis det menneske det er i det nuværende øjeblik.

“Hjerner der ikke formår at samarbejde bliver konfliktfyldte – konflikter er tidskrævende – Marte Meo reducerer konflikter – derfor sparer vi tid, når vi arbejder med Marte Meo!”

Marte Meo sparer tid i samværet med mennesker med demens

Sådan hjælper Marte Meo de ansatte og demensramte til mere arbejdglæde og udvikling
Se og hør hvad Dorte Kristensen har fået ud af grundkurset i Marte Meo og hvad det betyder i hendes daglige arbejde med demens ramte.

Sådan øger Marte Meo arbejdsglæden og kvaliteten i det daglige arbejde med demens
Se og hør hvad Hanne Hedegaard har fået ud af at lære Marte Meo og hvad det betyder for de demensramte hun arbejder med.